Výkup liečivých rastlín

Informácie pre zberačov

 1. rastliny zberáme za pekného a suchého počasia
 2. listy trháme, popr. zdŕhame pred rozkvitnutím rastliny
 3. kvety odštipujeme na začiatku alebo v dobe kvitnutia
 4. vňaťe odrezávame, kosíme na začiatku kvitnutia
 5. plody a semená zbierame v dobe dozrievania, alebo v plnej dozretosti
 6. korene vyrývame na jar, alebo na jeseň z mokrej zeme, umyjeme vodou
 7. kôru lúpeme na jar a na jeseň za vlhkého počasia
 8. Zbierame len v čistých lokalitách, nie vo veľkých mestách, pri továrňach,u ciest,v prírodných rezerváciách, parkoch a chránených územiach.Na súkromných pozemkoch len so súhlasom majiteľa.
 9. Nezbierame poškodené,vyblednuté či inak napadnuté časti rastlín.
 10. Zbierame len také množstvo, aké sme schopní správne usušiť
 11. Vrecia papierové alebo jutové vám zapožičiame.

Rastliny môžete priniesť osobne alebo zaslať poštou na našu adresu.

Rastliny nesmú byť napadnuté hmyzom, nedostatočne vysušené -plesnivé. Tieto budú okamžite vyradené a následne zlikvidované.

Ak tovar zašlete poštou, platba bude vykonaná poštovou poukážkou spolu s príjemkou, alebo poukázané na číslo Vášho účtu cca do 1. mesiaca od dodania. Preto napíšte čitateľne vašu spiatočnú adresu.  

Informácie pre pestovateľov

Informujte sa o ktoré rastliny je v príslušnom roku záujem.

Rastlinu pre pestovanie vyberáme s ohľadom na :

 •  jej ekologické požiadavky
 • druh pozemku,ktorý máme k dispozícii (rozloha, poloha, úrodnosť pôdy, pedplodina, typ a druh pôdy v danej lokalite.)
 • mechanizácia s ktorou disponujeme
 • Kapacita sušičky, alebo priestoru na sušenie

Osivo (môže zabezpečiť aj odberateľ)
Hnojivo
Prípravky na ochranu rastlín
Obaly pre usušené rastliny (dodá odberateľ)